ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  รวมภาพคณะผู้บริหาร
  รวมภาพสมาชิกสภา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 

     
 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

รายละเอียด

เอกสารแนบท้าย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเลา - ศรีพัฒนา หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมื่นศรีใหญ่ หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมื่นศรีกลาง หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดงิ้ว หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิริพัฒน์ หมู่ที่ 6
สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ของเทศบาลตำบลหมื่นศรี
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
เอกสารแนบทัายคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน เทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ เทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd